đặc điểm máy nước nóng năng lượng sơn hà

Máy năng lương MNL001

Máy năng lương MNL001

Đặc tính sản phẩm An toàn hơn khi sử dụng: Khi sử dụng thái dương năng eco 140 lít, các nguy cơ cháy nổ, chập điện được loại bỏ hoàn toàn Thời gian là vàng: Với tính năng hấp thụ