điện năng lượng mặt trời

Cải thiện mức độ hiệu quả của pin năng lượng mặt trời

Cải thiện mức độ hiệu quả của pin năng lượng mặt trời

Với khả năng có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời từ cả hai bề mặt trên và dưới, loại pin quang năng này có thể sản xuất ra nhiều hơn năng lượng hơn so với các khối pin chỉ