nguồn năng lượng

Hai ứng dụng chính của năng lượng mặt trời

Hai ứng dụng chính của năng lượng mặt trời

Mặt Trời là một khối cầu có đường kính khoáng 1,4 triệu km với thành phần gồm các khí có nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ bên trong Mặt Trời đạt đến gần 15 triệu độ, với áp suất gấp