pin mặt trời đặt nghiêng

Lý do pin mặt trời thường đặt hơi nghiêng

Lý do pin mặt trời thường đặt hơi nghiêng

Nếu có điều kiện điều chỉnh hệ thống pin mặt trời trong suốt cả năm, chúng ta sẽ thu được năng lượng nhiều nhất trong suốt cả năm. Tại sao pin năng lượng mặt trời không đặt nằm phẳng ngang