thông tin pin mặt trời

Pin mặt trời sản xuất điện năng ngay trong bóng tối.

Pin mặt trời sản xuất điện năng ngay trong bóng tối.

Các nhà khoa học tìm thấy nhiều ứng dụng tiềm năng của phát minh này như ứng dụng vào việc sản xuất điện năng theo nhu cầu và tái chế nhiệt bức xạ từ động cơ ô tô. Các nhà