ưu điểm máy nước nóng năng lượng mặt trời

Ưu nhược điểm máy nước nóng năng lượng mặt trời

Ưu nhược điểm máy nước nóng năng lượng mặt trời

Hệ thống giá đỡ, chân đế…dùng để đỡ hai hệ thống chính nêu trên. Hệ giá đỡ có thể tháo lắp và chuyển đổi cấu trúc để có thể lắp trên mặt phẳng hoặc trên mái nghiêng. Thông thường hệ