Tìm hiểu nguyên lí kết nối của tấm pin năng lượng mặt trời

Tìm hiểu nguyên lí kết nối của tấm pin năng lượng mặt trời

Hệ thống kết nối song song – Hệ thống 12V
Kết nối song song các tấm pin mặt trời cho hiệu điện thế cao hơn nhưng điện áp không thay đổi
Các kết nối tấm pin năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả tốt nhất cho các tấm pin mặt trời. Lúc đó chúng ta không cần tạo ra điện áp cao, hiệu điện thế của pin mặt trời bình thường là 12V.

Hệ thống kết nối nối tiếp – 24V Hệ thống
Sử dụng phương thức kết nối hệ thống nối tiếp trong hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời, điều này sẽ làm tăng điện áp hiện tại của dòng điện được sinh ra.
Ví dụ : kết nối hệ thống 2 tấm pin năng lượng mặt trời theo mô hình sau sẽ sản sinh ra dòng điện là 24V

Sơ đồ kết nối kết hợp song song và nối tiếp trong hệ thống tấm pin mặt trời – hệ thống có dòng điện 24V
– Trong sơ đồ, chúng ta muốn tạo ra 1 hệ thống điện có dòng 24V. chúng ta sẽ phải kết nối 2 tấm pin mặt trời song song theo cách trên.
– Sau đó chúng ta tiếp tục kết nối song song với 2 tấm pin mặt trời khác điện áp vấn giống nhau và tăng cường độ Amps hiện tại.

Theo solarking.vn